140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

И В НАЙ – ТОПЛИЯ РАЙОН НА СТРАНАТА ДИВЕЧЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ

Кузман Петров
Обилните снеговалежи и изключително ниските температури през миналия месец поставиха на изпитание всички видове дивеч и в традиционно най-топлия регион – Югозападна България.
Това е екстремна обстановка , която постави на проверка готовността на ловците от 7-те сдружения в Благоевградска област . И разбирането, че в точно такива климатични предизвикателства може да се покаже и докаже ловната култура и възпитание на ловците в най-отговорната им мисия – спасяването на дивеча в от снежното бедствие !
В ловно сдружение “Сокол – 1911 ” – Благоевград отдавна е установено правилото и задължението на всички ловни дружинки да бъдат подготвени и да реагират своевременно при такива тежки условия. Всички видове хранилки за едър и дребен дивеч бяха навреме ремонтирани и заредени с храна – пшеница, царевица и люцерна.
В най- тежките дни председателят на сдружението Иван Василев всекидневно поддържашe контакт с всички ловни дружинки по места за редовното зареждане на автоматичните хранилки и смяна на батериите на хранилките тип “Бойлер”.
Най-отговорни в това съюзно задължение са ловците от селата – Осеново, Сушица, Хърсово. Там, където има пътища, зареждането става с шейни, а в труднодостъпните места с помощта на коне.
В ловно сдружение “Голак”- Струмяни , целогодишното подхранване е издигнато в култ , а резултатите от това са доказателство за ефективност на тази политика .Изминалият сезон бе изключително успешен от гледна точка на дисциплина и слука. Това е сдружението, което използва за подхранки и нетипични в такива случаи храни. Освен традиционните царевица и пшеница те залагат още тикви и ябълки домашно производство. Само за първия месец на тази година спешно са осигурени 1.4 тона царевица. Най-активни в тези важни мероприятия са ловците Йордан Георгиев – специалист по лова в сдружението, Петър Ждрапански и Методи Фидински.
В съседното ловно сдружение в град Сандански са подготвени и редовно се зареждат 70 хранилки за едър дивеч и още 200 за дребен. За тази цел досега са изразходвани 33 тона царевица и 15 тона сено. Пълноценно се използва и капацитетът на 40-те комбинирани хранилки.
Най-дейни в тази акция са дружинките в Сандански-1, Мелник, Игралище, Ласкарево и Горно Спанчево .
Ловното сдружение в град Разлог разполага с 179 обикновени хранилки и още 87 комбинирани, които се зареждат всекидневно с подготвени за целта 47 тона концентриран фураж. Предварително за това са избрани отговорници за подхранването на дивеча, които се сменят
на ротационен принцип. В близост до автоматичните хранилки са монтирани видеокамери за наблюдение и контрол. Дружинките в селата Баня, Кремен, Обидим и Горно Драглище са сред най-активните в тази отговорна задача.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ