140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Идва време за нови идеи и нови лица

Вече приключи ловният сезон. Предстоят анализите и равносметките, но 2017 е най-важната година в НЛРС-СЛРБ с нещо друго. Тя е годината на отчетите и изборите в нашия съюз на всички нива. Ще се избират нови управителни съвети и контролни органи в дружините и сдруженията, както и на национално ниво. Дейността на тези органи съвпада и с един нов период в обществото ни, когато патриотичната общественост заяви много по-решително присъствието си.

Новият председател на НЛРС-СЛРБ ще представлява съюза, но съюзът, както и досега, ще се управлява от Управителният съвет. С каква програма и разбирания ще се извършва това, с какви средства и какви последствия? До каква степен ловно-рибарските сдружения ще осъзнаят дълга си към общите проблеми на организацията? Тези въпроси вълнуват ловците и затова използваме момента да поканим всички кандидати, излъчени от сдруженията за лидери на национално ниво, да гостуват на списанието, когато му дойде времето. Да представят своята концепция и намерения, въз основа на които ще бъдат преценявани качествата им в конкуренцията с другите кандидати. Основната функция на списание „Лов и риболов“ е да дава трибуна и възможност за публична изява на полезните идеи и насоки за развитие на Националната организация.

Сега е време и за избор на представители за Общото събрание на квотен принцип. Квотата бе намалена от 1000:1 на 500:1, което значи че ще бъде избран своеобразен ловен „парламент“ от триста и трийсет души. На предишни общи събрания обаче кворумът е бил едва около 60–65 на сто от избраните представители. Останалите почти 40 на сто не идват на събранието или изпращат пълномощници. Ако и сега не бъдат избирани хора, които имат достатъчно чувство за отговорност и достатъчна ловна и обща култура, кому са нужни статисти? Има достатъчно натрупани проблеми, за които вече не може да се говори с общи приказки.

 

Очаквайте бр. 3 на сп. “Лов и риболов” през март

 

Георги Гроздев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ