140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Инж. Красимир Коев, председател на ЛРС-Стражица:

Младен ДОБРЕВ

Интересно наблюдение е имал председателят на стражишкото сдружение инж. Красимир Коев по време на инспекция по хранилките из ловните полета:

„Спазваме отколешни традиции да изхранваме дивеча през зимата. Убеден съм, че вършим благород­на дейност, но това, което видях наскоро, ме удиви. На една добре заредена хранилка се беше струпало огромно стадо елени и ко­шути. Преброих към 90 жи­вотни. Даже имаше и сърни. Тъкмо им се наслаждавах и опитвах да заснема кадри с видеокамера, когато със свистене отнякъде прелетя ято диви патици и също ка­цна до хранилката. Е, как да не повярвам, че животните имат нужда от нас в тези тежки времена…“

В снежната зима обаче не всичко върви по пред­варителните разчети. Спе­циалистът по лова Петко Иванов споделя за куп перипетии, свързвани с извозването на фуражите. Принудили се да товарят балите на трактори само с тегличи, понеже ремаркета нямало как да се ползват. И пак затънали в преспи в землището на с. Кесарево, та с друг трактор се прите­кли на помощ. Наложила се спасителна акция за спа­сителите на дивеча. Слава Богу, всичко завършило благополучно.

Ползват и частни джипо­ве, където е възможно. Кой както може. Но навсякъде носят и на ръка – бали със сено и люцерна, чували с царевица и смески. Общо 30 тона концентриран фу­раж е осигурен за дивеча, хранилките не са оставали незаредени въпреки всички трудности.

Видяното в този ден от председателя говори крас­норечиво за какво става дума в кампанията по по­дхранването. Всякакви дру­ги приказки са излишни…

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ