НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Изложението за лов и риболов в Залцбург е впечатляващо

От 16 до 19 февруари в Залцбург се проведе меж­дународното изложение за лов и риболов „Die Hohe Jagd & Fischerei”, на което присъства и инж. Георги Младенов, експерт-коор­динатор в НЛРС-СЛРБ. Своите впечатления от изложението той сподели в разговора ни:

Инж. Младенов, какво представляваше изложе­нието?

– Изложението само по себе си е за лов и риболов във всичките му форми, било като продажба на оръжия, ловни пакети, аксесоари за лов и риболов, изложба на трофеи, ловен туризъм, въ­обще за всичко в областта на лова и риболова.

Какви експонати бяха из­ложени и с какво се пред­ставихме ние?

– Бяха изложени световни­ят рекорд на дива свиня на унгарците, както и републи­канският им рекорд на срън­дак. От наша страна бяхме изложили новия републикан­ски рекорд на елен лопатар, постигнат тази година в гр. Тервел. Румънците бяха из­ложили световния рекорд на мечка, а от Русия се пред­ставиха с лосове с уникални размери, трофеи от тяхната сибирска сърна, както и лов­ностопански трофеи. При риболова масово демон­стрираха изкуствени рибки в едни дълги аквариуми. Хора­та бяха облечени наистина като за лов, парадно. Част от тях бяха с кучетата си.

Най-впечатляващото от изложението?

– Впечатли ме обемът на изложението, имаше 4 пала­ти, изцяло свързани с лов, 2 – за риболов и 1- за проходими автомобили с приложения – чакала, каравани, къмпинги, лодки за риболов. Имаше представители на всички во­дещи марки производители на оръжия с огромни щан­дове, новаторски решения в сферата на оръжието, стари оръжия и гравюри. Хората, които присъстваха, не бяха никак малко, може би в този ден (18.02., събота, б.р.) имаше около 5000 души.

Колко държави взеха участие в изложението?

– За радост участвахме и ние в лицето на ИАГ и още 2 фирми. Трудно ми е да кажа точна бройка, но имаше представители от почти цяла Европа – Швеция, Унгария, Румъния, домакините Ав­стрия, Германия, Франция, Португалия, Полша, Чехия, Словакия, Финландия. Извън Европа имаше представите­ли от ЮАР, Намибия, Ботсва­на, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия… По думи на българите там може би след Дортмунд това е най-голя­мото изложение в Европа, можем да твърдим и в света.

Кои са приликите и раз­ликите с изложението, про­веждано в Пловдив?

– Прилики никакви, раз­

 ликите са впечатляващи. За разлика от Пловдив, и в Залцбург, и в Дортмунд за­лите са съединени, следват една след друга. В Пловдив няма такава възможност и са палати, трябва да излез­еш от едната и да влезеш в другата. Не е проблем, но е по-подходящо, чисто марке­тингово, когато са свързани залите. При нормален ход, без много да се застоявам по щандовете, на мен ми трябваха около 10 часа да разгледам изложението.

Разговаря Симеон СТЕФАНОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ