140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

КАПАНИТЕ НЕ РАБОТЯТ, ДИВИ СВИНЕ ИМА

Ловният сезон на дива свиня в ЛРС-Девин е добър. Според специалистът по лова в сдружението Владимир Пейков уловът на животни с капани вече е спрял и запасът е добър. Дори имат една дружина, която е изпълнила плана си и ще получи още 15 диви свине за отстрел. Най-вероятно и цялостният план за отстрел на този вид дивеч ще бъде изпълнен.

Въпреки че ловностопанският район на сдружението е обграден от концесионери, определено състоянието на популацията през тази година е по-добро. Лошата слука през предишните години демотивира ловците относно ловностопанските мероприятия, защото каквото и да правеха, улавянето с капани на дивеча ги лишаваше от успешни ловни излети. Отделно от това на популацията повлия и честият отсрел на майки, тъй като капаните прибираха приплодите и женските свине излизаха сами на пусиите, което объркваше ловците.

Разбира се и сега грижите за дивеча са целогодишни, хубавото е че през този сезон падат и трофейни животни. Най-добър отстрел има дружината в с. Стоманово, където гората е букова и хранителната база е добра. Но и 15-те дружини полагат грижи по подхранването на дивеча, повечето имат по 4-5 автоматични хранилки, които се зареждат с фураж. Подготвени за зимата са около 20 т фуражи.

„Отделно от това са дивечовите ниви – разказва  Владимир Пейков. – Но прави впечатление, че доста от нивите са засети с овес, който е по-лесен за отглеждане, но за сметка на това не задържа дивата свиня, тъй като в разгара на сезона го няма и не привлича животните. Картофените ниви биха свършили най-добра работа, но искат заграждане, което обаче означава повече финансиране. Работим по проблема и в следващите години ще го решим.“

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ