140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Кривини – Връзваха люцерна по дърветата, за да оцелеят елените и сърните

С най-добри успехи за изминалия сезон на територията на ЛРС „Балкан“ в гр. Долни чифлик е дружинката в с. Кри­вини с председател Илия Карамфилов. Слуката обаче не идва току-тъй, а с многото грижи, които полагат ловците. Това се прояви най-вече в тежката зима, когато снежните преспи надхвърляха два метра. Тогава се ползваше висо­копроходима техника, за да се изнася фуражът в трудно­достъпните места на Камчийската планина. Често ловците на гръб пренасяха чувалите с царевичното зърно, за да се заредят местообитанията на дивите прасета. За кратко време бяха изнесени над два тона царевица с трактора на ловеца Филип Георгиев. За благородните елени и сърните бяха осигурени бали люцерна, като се търсеха най-подхо­дящите места, тъй като снегът беше затрупал заредените предварително хранилки. Вързваха се снопчета от люцер­на със сезал на определена височина над снега, за да бъ­дат нахранени животните.

„Имаме изградени две хранилки за едрия дивеч, а на пет места се изсипва царевично зърно за дивите прасета. Ос­новната им храна е и жълъдът в гората, който този сезон бе обилен. Мисля, че с дейността си направихме всичко възможно да презимува най-добре дивечът, което гаранти­ра и увеличаване и запазване на популацията“, казва Илия Карамфилов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ