140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Войвода – Помощ и от земеделските производители

Георги ГЕОРГИЕВ

Млад е председателят на ловно-рибарската дружинка в село Войвода Ведат Ведатов, която е част от ЛРС „Станата“ в град Нови пазар, но е с големи амбиции. Той е наследник на ловец с много точен мерник – неговия баща, и стремежът му е да се обогатява ловното стопанство, а условията на Лудогорието са много добри. „Успехите ни в лова се дължат на добрите грижи, които полагаме за дивеча. Редовно се зареждат изградените хранилки с фураж, както и местооби­танията за дивите прасета. Имаме и доста фазани и ята от яребици, затова още по време на снегонавяванията, прео­долявайки много трудности из големите преспи, успяхме да изнесем зърно за птиците, за да бъдат спасени от тежкия зи­мен капан. Освен фуража, който получаваме от сдружение­то в Нови пазар, голяма помощ ни оказват и земеделските производители в района, които даряват зърно. Аз също съм фермер и имам възможност да осигурявам допълнителни количества“, заяви председателят Ведат Ведатов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ