140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Брезово отбелязва упехи в борбата с хищниците

Николай ЧАПАНСКИ

При организирания групов лов за вълци от ЛРС-Брезово в района на средногорските села Върбен, Сърнегор, Бабек, Розовец, Зелениково и Че­хларе вълк не беше убит, но под мерника на ловци­те попаднаха 7 чакала и 3 лисици. Досега в този ловен сезон в сдружение „Средногорец“- Брезово са отчели отстрел на 420 ча­кала, 174 лисици, 49 бeлки и 27 язовеца. И в деня на подхранването от ЛРД- Момино село бе организи­ран лов на хищен дивеч, по време на който ловецът Гено Каракитуков отстреля един чакал.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ