140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Долна Митрополия – Подхранването продължава

Валери ЛЮБЕНОВ

Задуха южнякът. Тежката зима започна да отстъпва полека-лека на наближаващата пролет. Снегът почти се стопи. На дивеча обаче не му стана по-леко от това. Все още е трудно да се намери достатъчно храна. Вече се появи и новото поколение. Това изисква и по-сериозно подхранване.

Ето защо ловците от ловно-рибарското сдружение в Долна Митрополия започнаха отново активно да зареждат хранилките. Дру­жините в Тръстеник, Комарево, Биволаре и Староселци първи дадоха пример. Ръковод­ството на сдружението отпусна необходими­те средства за закупуване на зърно и фураж. Някои дружини, като тази в Горна Митропо­лия, вече от няколко години получават зърно и фураж, дарение от техни по-заможни чле­нове.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ