НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Долна Митрополия – Скромно, но подобаващо проведоха вечеринките в дружинките

Докато другите сдруже­ния не могат да се надско­чат кое от кое е направило по-голяма вечеринка, което не е лошо, в ЛР-Долна Мит­рополия, скромно, дружина по дружина, също закриха ловния сезон подобаващо.

В ЛРД-Славовица под ръ­ководството на председа­теля на дружината Мартин Александров и активното участие на секретаря Дило Петров в салона на селска­та сладкарница се проведе също вечеринка по този случай. На мероприятието бе представена и новата книга на Валери Ангелов, кореспондент на в. „Наслу­ка“ – „Из торбата с лакър­диите“ (Ловни и рибарски истории). Не случайно това стана именно тук. А как ина­че? Нали повечето от геро­ите са точно от Славовица. Някои отдавна ловуват във вечните ловни полета и за­това книгата стопли сърца­та на синовете и внуците им, поели щафетата от тях. Немалка част от присъства­щите също бяха намерили своето място на нейните страници – Дило, чичо Ми­тко, бай Любен, Цайса, Ва­сото, „Новобранското отде­ление“ и други. Колажите на художника Сашо Златанов изненадаха много приятно присъстващите.

Веселието продължи до късно през нощта.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ