140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Хасково – Подхранват и през седмицата

Златка МИХАЙЛОВА

В разгара на зимата ха­сковското ловно-рибарско сдружение неуморно об­грижва дивеча. Продължи­телните валежи, дебелата покривка сняг и необичайно студеното време за региона направиха февруари труден и за дивите животни. Затова хасковските ловци се анга­жират със зимното подхран­ване не само през уикенда, а използват всяка възможност да излизат и през другите дни.

Сред ловците, подпомага­щи изхранването и успешно­то презимуване на дивеча, най-редовен е и зам.-пред­седателят на сдружението Желязко Живаков. Всички участници в отговорната кампания познават отлично зимните местообитания на животните. Изградените там различни типове хранилки редовно се зареждат с фура­жи. Когато е необходимо, на помощ идва и техниката.

Ловната дружинка в с. Тън­ково с председател Радо­стин Димчев, в с. Криво поле с председател Делчо Дел­чев, хасковската дружинка „Гергьовден“ с председател Ангел Николов са сред най- отговорните в опазването на дивечовото богатство в своите райони.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ