НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Петрич – Празник на ловното и риболовното семейство

Димитър КИТАНОВ

Традиционната вечер на ловното и риболовното семей­ство проведе ръководството на ЛРС-Петрич. Празникът бе открит от Петър Руйков, пред­седател на сдружението, кой­то поздрави присъстващите – над 450 ловци, риболовци и техните половинки, с успешно завършване на ловния сезон, пожелавайки здраве, семейно щастие, завишени грижи за дивеча и добра слука през новия ловен сезон.

Гости на ловното събитие бяха Георги Тошев, председа­тел на Контролния съвет към НЛРС-СЛРБ, Валери Саран­дев, областен управител на Благоевград, председателят на Общинския съвет в Петрич Георги Динев, директорът на Регионалната дирекция по горите в Благоевград Иван Гергов. Ловното събитие ува­жиха и приятели от съседните сдружения Сандански, Гоце Делчев и Струмяни.

Водещият Николай Нико­лов, ръководител на най-до­бре представилата се ловна група при отстрел на дива свиня, с помощта на щатните работници подготвиха редица забавления, които заедно с традиционната томбола на правиха ловния празник неза­бравим.

Традиция стана спонсо­рирането на вечеринката от известни ловци и фирми. Кме­тът на града Димитър Бръчков и Петър Руйков, председател на сдружението, подариха за томболата полуавтоматични пушки. Различни парични и предметни награди бяха оси­гурени от спонсорите: РПК „Струмешница” ловните мага­зини „Накоси” и „Риге”, ловна група от с. Беласица, ловна група” „Лопатар”, Дружина Гега, сладкарници „Симидите” и „Македонска сладкарница”, Венцислав Кондаков, Милена Кльонтова и Живко Велков. Георги Динев, председател на ОбС-Петрич, връчи полуавто­мат „Чърчил“ на Владислав Тасев, ловец от дружина Пър­вомай, а Петър Руйков връчи също автомат на Кирил Кова­чев, ловец от дружина Гега.

Най-възрастният ловец, участвал с половинката си на ловната вечер, Алекса Търна­джиев бе специално поздра­вен и награден от председа­теля на Контролният съвет на НЛРС-СЛРБ Георги Тошев с книгата „Ловът в България”. От своя страна той изказа благодарност за оказаното внимание към ветераните ловци и на свой ред пожела на колегите си здраве и дано всички практикуват ловния спорт до пределна възраст.

Специален стрес тест пред всички присъстващи издър­жаха двете най-добри ловци- жени от Петрич Таня Влахова и Валентина Кочева и бяха възнаградени с козметика на известни фирми.

Гвоздеят на вечерта беше организираният конкурс за най-добре танцуваща двой­ка. След изумителни изпъл­нения на непрофесиона­листи и много затруднения за журито бяха излъчени три двойки първенци. На трето масто семейство Ковачеви от дружина Гега, второ мяс­то зае семейство Тодорови от дружина Марикостиново и двойката Васил Цветков и Таня Милушева от ловната група „Дюзови” в състава на дружина Петрич-запад заеха първо място. На първенците бяха раздадени парични на­гради. Традиционната ловна вечер се явява и завършване на ловния сезон 2016/2017 г., желано мероприятие, орга­низирано от ръководството на сдружението, проведено в най-големия ресторант на града „Булгари”. ­­

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ