140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Разград – Отчет, веселие и каузи на празника

Подарък от ръководството на НЛРС-СЛРБ за най-дългогодишния ловец в региона

Радка МИНЧЕВА

Освен да отчетат свършеното през 2016 г. и да се пове­селят заедно на традиционната си ловна вечеринка, чле­новете на ЛРС „Сокол“-Разград се събраха и да подкрепят две добри каузи – лечение на болно дете и реновиране на стрелбището на сдружението. И за двете добри дела ло­вците отвориха сърцата си. „Това е достойно за уважение и няма да останете сами в инициативите си“ – категори­чен бе един от гостите на тържеството – председателят на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ инж. Георги Тошев. Освен него събитието уважиха и управителят на фирма „Сокол-БЛРС” инж. Борислав Бечев, директорът на ДЛС „Черни Лом“-Попово инж. Григор Гогов и кметът на Разград д-р Валентин Василев.

Традиционно събитието започна с кратка равносметка на отминалата година. Направи я председателят на сдру­жението Пенчо Пенчев. От отчета му стана ясно, че през 2016 г. в Лудогорието има 30% ръст на отстреляните диви свине. Те са общо 214, рекордьор е ЛРД-Голям извор с председател Румен Дончев с 20 отстреляни животни, тя е първенец и по най-много отстреляни диви свине за един излет – 6. На второ място е ЛРД-Костанденец с 13 свине, а третото място си поделят дружинките от Цар Калоян, Са­муил и Сеново с по 10 отстреляни прасета. За най-много отстреляни пъдпъдъци пък на първо място е ЛРД-Гецово, следвана от тези в Пороище и Недоклан. Общо 380 са гру­повите ловни излети в Разградско през 2016 г. В нито един от тях няма регистрирани инциденти. През миналата годи­на в сдружението са разселени над 3000 фазани и яреби­ци, както и 200 полудиви патици. За успешното им размно­жаване и адаптиране в ловните полета на сдружението голямо значение има борбата с хищния дивеч – отчитат ловците. През миналата година отстреляните хищници са 962 броя чакали, лисици и скитащи кучета. Отчетът на председателя на сдружението завърши с пожелание за много емоции и весели часове по време на вечеринката и добра слука през новия ловен сезон.

Отчетът бе последван от отличия за най-добрите. Гра­моти получиха: ЛРД-Ясеновец – за най-активна дружинка в дарителската дейност на сдружението; ЛРД-Мортагоново – за най-активна дружинка в ловно-рибарските меропри­ятия; ЛРД-Голям извор – за най-много отстреляни диви прасета; ЛРД-Сейдол – за най-много убит хищен дивеч; Бончо Голошиев от ЛРД-Благоево, Мустафа Мухаремов от ЛРД-Веселина, Младен Донев от 11-а дружинка в Разград, Иван Колев от ЛРД-Сейдол и Петър Петров от ЛРД-Сеново – за ловна всеотдайност и дълголетие, всички те са ловци от 50 години.

Поздравление към разградските ловци отправи предсе­дателят на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ инж. Георги Тошев. Освен че отправи адмирации към разградските ло­вци за това, че помагат на 2 каузи едновременно, той връ­чи и подарък на един от тях. „От 1950 г. насам вече 89-го­дишният Кольо Дончев има заверени 67 ловни билета, 30 години е бил председател на дружинка, пожелавам му още дълги години да е жив и здрав да предава умения и дръз­новение на младите ловци – заяви инж. Тошев, връчвайки на бай Кольо луксозния алманах „Ловът в България“ който е продължение на алманаха на Иван Сокачев „История на ловнострелческата организация Соколъ“.

Част от дръзновението си бай Кольо предаде десетина минути по-късно, като се включи в народните хора, които извиха първо съпругите на ловците, а после лека-полека към танците се присъединиха и мъжете.

Между танците се проведе и томбола с интересни на­гради, най-много от тях спечелиха представители на ЛРД-Ясеновец. Дарители за томболата бяха: ветеринар­на лечебница „Вет консулт“, ЕООД „Неломил“, ДЛС „Чер­ни Лом“. Сред призовете имаше 2 диви прасета, фазани, бутилки вино от разградския „Винпром-Лудогорие“, торта, 5-килограмов шаран и ваучери от фирмите-спонсори.

Между танците и томболата започнаха да се пълнят и кутиите за двете добри каузи. За 3-годишната Маги от Разград, болна от левкемия и се нуждае от химиотерапия, лъчетерапия и трансплантация на стволови клетки в Гер­мания, разказа председателят на сдружение „Да бъдем хора“ Полина Иванова. Тя благодари на ЛРС „Сокол“ за възможността да представи каузата на Маги и за добрите сърца на ловците. Първи се организираха от ЛРД-Желяз­ковец, от тяхно име в кутията 100 лв. пусна председателят им Николай Ангелов, това даде тон и за останалите дру­жинки и със суми между 100 и 190 лв. се включиха дружин­ките от: Лозница, Ясеновец, Раковски, Дряновец, Самуил, Веселина, Голям извор, Топчии, Сеново и други. Имаше и множество индивидуални дарения. Сумата достигна 2000 лв., а кметът д-р Валентин Василев обяви, че ще я закръг­ли на 2500 лв.

Втората кауза, дейностите около която ще продължат и след вечеринката, представи отговорникът по лова в ЛРС „Сокол“ Людмил Лилов. През май ловците от Разградско ще отбележат 120 години от създаването на сдружението и една от празничните инициативи е откриването на ре­новирано стрелбище край с. Гецово. Според проекта, с прогнозна стойност 70 000 лв., на новото стрелбище ще може да се стреля по панички, ще има полигон за стрелба с нарезно оръжие, както и възможност да се посещава по всяко време през седмицата. 2200 лв. събраха ловците за тази кауза.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ