140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Намерен е мъртъв къдроглав пеликан в Русенско

Мъртва птица от защитения вид къдроглав пеликан е намерена в близост до понтона на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – Русе вчера. Сигналът е препратен на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ), която има компетентности по време на епизоотична обстановка. Експертите на ОДБХ ще извършат необходимите изследвания на мъртвия екземпляр, за да установят причината за смъртта.

Ограниченията за достъп на външни лица и извършването на риболов се запазват на територията на резерват „Сребърна“ и други водоеми, където има струпвания на диви птици. Езерото Сребърна все още е замръзнало и е рано да се говори за начало на размножителния период на пеликаните. Те са разпръснати по поречието на река Дунав в търсене на храна. Важно е да се знае, че при намерено мъртво животно, по време на епизоотична обстановка, компетентност имат регионалните структури на МЗХ. В случай, че няма такава ситуация, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, РИОСВ са компетентните органи за разпореждане с екземпляри от защитени видове, намерени мъртви или в безпомощно състояние. В такива случаи, законът предвижда екземплярът да се пусне на свобода в подходящ район, изпратен за лечение или отглеждане в спасителен център, предоставен на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки или оставяне на мястото, където е намерен или убит.

 

Източник: “Darik News”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ