140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Незабравимо преживяване и ловни оскари за заслуга

Традиционната ловна вечеринка на ЛРС „Сокол”- Гоце Делчев, с която дру­жинките закриха сезона, за поредна година се нареди сред най-масовите и весели събития на града. Близо 500 ловци и риболовци от общи­ните Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово със съпругите си изпълниха до краен предел огромния рес­торант „Орбел” и се весели­ха бурно до малките часове.

Гости на ловното съби­тие на годината в гр. Гоце Делчев бяха голяма група гръцки представители на ловното дружество „Арте­мис” начело с председате­ля на сдружението Йоникис Георгиадис, както и кметове на общини от южната ни съседка, които споделиха, че въпреки блокадата на границата от земеделските производители са успели да дойдат и да присъстват на ловната вечеринка на ЛРС- Гоце Делчев.

Грандиозното ловно съ­битие уважиха и много при­ятели на ЛРС „Сокол”, сред които инж. Борислав Бечев, управител на „Сокол-БЛРС”, инж. Ради Радев, гл. експерт в Националното сдружение, директорът на РДГ-Благоев­град Иван Гергов, директори на държавни горски и ловни стопанства, кметовете на, гр. Гоце Делчев и Гърмен – Владимир Москов и Минка Капитанова, началниците на ГПУ, и РУ-Гоце Делчев Илия Сораджиев и Ангел Зайков и на РСПБАБ Росен Сердарев и много други. Сред офици­алните гости бяха още пред­ставители на на ловните сдружения от Петрич, Сан­дански, Разлог и Якоруда.

Председателят на ЛРС „Сокол” Валери Сарандев поздрави присъстващите и им пожела много лично и семейно щастие, слука и от­говорност през новия ловен сезон.

Както винаги, водещата адвокат Лилия Герова бе подготвила невероятни и много емоционални заба­вления, които заедно с том­болата направиха за поред­на година ловният празник на ЛРС-Гоце Делчев ненад­минат.

Три дами вадиха с уста плуващи в купа с вода ябъл­ки, като най-бързата от тях бе от ловната група на Мусо­мища. Мусомишката ловна дружинка обра и най-голе­мите награди от томболата – пушка и ловна карабина, а Тодор Данев от с. Борово победи шестима младежи с точния си мерник в играта „Вкарай най-много топки в коша” и стана „Мистър лов”. Данев показа и невероят­ни певчески умения, които също бяха част от играта.

Изключителен интерес и много емоции предизвикаха връчените от неврокопска ловна академия „Холи Гоце Делчевууд” ловни оскари на ловни дружинки, които спо­ред преценката на академи­ята през ловния сезон са се вкарали в големи филми.

Така Оскар „Не изпуска­ме питомното, ако ще и да сме за дивото” бе връчен на Първа градска дружин­ка с отговорник Спас Бал­таджиев. Оскар за филма „На животните с любов” със специалната протекция на Бриджит Бардо бе връчен на ловна група от гр. Гоце Делчев с отговорник Георги Шопов за това, че за сезона нямат нито едно отстреляно прасе.

За филма „Оттатък гра­ницата” или „Чуждото ни зове” бе присъден Оскар на ловна група Мусомища с председател Иван Бабанов. „Отново братска делба на браздата” Оскар бе връчен на ловците от Мусомища, а специалната награда 100 найлонови торбички бе за ловната група на Ново Ляс­ки с отговорник Костадин Пиронев за това, че през сезона има отстреляни 11 диви прасета и не е предос­тавила нито едно за ловната вечеринка.

Втората специална награ­да на Неврокопската акаде­мия – бутилка уиски, получи ловната група от хаджиди­мовското село Тешево с от­говорник Слави Игнатов за суперуспешния сезон на дружинката, която е от­стреляла 25 диви прасета и е проявила щедростта да предостави за вечеринката 100-килограмово прасе.

Тази година вместо търг на отстреляни животни от ловците в Гоцеделчевско с голяма част от слуката бе направено дарение за Со­циалния патронаж и Дома за стари хора в гр. Гоце Дел­чев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ