140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Пеликаните в резервата “Сребърна” правят гнезда

Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват “Сребърна” събират материал за гнезда, съобщиха от Регионалния инспекторат по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
На наколната платформа и наземни участъци са събрани 60 птици от защитения вид. Десет птици са наблюдавани в освободените от леда участъци на езерото. Птиците са със силно зачервени гуши, което е белег за началото на брачния период. Очаква се с повишаване на температурите броят на пеликаните да се увеличи. Колонията на къдроглавия пеликан в “Сребърна” през последните няколко години е от 70-80 двойки.
Наблюдавани са и други обитатели на резервата – големи ята лебеди, водни кокошки и сиви чапли.
Все още езерото е покрито с лед. Само около една трета от голямото водно огледало е разтопена.
Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. Не са установени птици с нехарактерно поведение или безпомощни. Ежедневно се поддържа връзка с Областната дирекция по безопасност на храните в Силистра и се съобщава за обстановката в резервата. В “Сребърна” все още важат забраните за достъп на външни лица и риболов.

 

Източник: БТА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ