140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ПО-ДОБРЕ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА, НО ИМА КАКВО ДА СЕ ЖЕЛАЕ

Миналогодишната тежка зима повали голяма част от боровата гора в района и дивите свине напуснаха ловните полета на дружините от ЛРС-Ардино.

Но този сезон ситуацията е съвсем друга. Ловците често срещат по 20 диви свине по време на ловните излети. В две дружини – Ардино 2 и Ленище, планът е бил изпълнен и са поискани още по 6 броя дива свиня.

„Не всички дружини имат слука, но причините са субективни – разказва специалистът по лова с сдружението Айдън  Хаджидормушев. – Някой райони са с много гъста гора, без просеки и ловците виждат животното за 4-5 секунди. Освен това нашите ловци не използват модерни карабини с оптики, а оръжията ни са традиционните двуцевки.“

Шестте дружини на ЛРС-Ардино подхранва дивеча през тежките зимни месеци с около 25 тона фураж, което за такова малко сдружение е добре. Разполагат с автоматични хранилки и резултатите са налице. От 6 години разселват диви свине – за последните години са около 150 броя. Отглеждат се в база за интензивно развъждане на площ от 35 дка. В момента разполагат с 6 майки, закупени от ДУ „Студен кладенец“. Разселваният дивеч е с ушни марки, за да може да се проследи ефектът от тази иначе скъпо струваща дейност. От ръководството на сдружението умоляват ловците и от съседните ловно-рибарски сдружения да уведомяват ЛРС-Ардино, ако имат слука на маркирани животни.

„Грижите за дивеча са основен фактор за възстановяване на популацията от диви свине – продължава Айдън  Хаджидормушев. – Но жалкото е, че при нас по време на ловните излети се отстрелват много майки. Причината пак е в изключително гъстата растителност на терените. Като излезе майката, ловецът не вижда дали след нея има и други прасета и не може да вземе навреме правилното решение.

Намаляват и трофейните животни. Стрелят се млади екземпляри, а и омешването на кръвта с диви свине от Гърция също оказва влияние трофейните качества на глиганите.“

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ