140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

По снежно време на Североизток

  Свирепите сибирски виелици и студовете, незапомнени от хората с години, сковаваха земята, а снегонавяванията донесоха преспи от по два-три метра. Много от селищата бяха изолирани от света, пътищата не бяха разчистени дълго време в Добруджа, където зимният капан се чувстваше най-много. Трудността беше много голяма за дивите животни, които почти не се придвижваха и просто си избираха места на завет, но храната беше проблем, защото ловците, научили за идващата голяма зима, предварително бяха изнесли доста фураж, който обаче в снеговалежа остана под бялата пелерина. Затова още в първите дни, когато имаше възможност да достигнат в крайпътните горски масиви, ловните дружинки на територията на ЛРС-Тервел тръгнаха с голямата отговорност за спасяване на полезният дивеч. Не рядко обаче и високопроходимата техника затъваше в преспите, тогава ловците грабваха на гръб чувалите и раниците, за да изнасят царевичното и пшениченото зърно, както и балите люцерна и сено, за да се заредят най-достъпните хранилки и местообитания.
 “Такива снежни виелици не помним в Добруджа, макар зимите винаги да са минавали много трудно, затова всичките ловни дружинки с голяма отговорност се включиха за спасяването на дивеча, като се премина към масово подхранване. Прочистват се хранилките от снега и се зареждат с фуражи. Осигурени бяха 9 т царевица за зимата, които бяха разпределени на дружинките в зависимост от ловищата им. Още 7-8 тона зърно си закупиха и самите дружинки, има и доста количества, които се предоставят от земеделски производители в нашия край, което е една добра помощ за спасяването на дивеча. Над 370 декара са и дивечовите ниви в района, които обикновено се засяват с царевица, пшеница, слънчоглед и някои други селскостопански култури, откъдето идват допълнително количества фуражи, а отделни площи се оставят и неприбрани, за да се завъртат животните. Например, дружинката в село Жегларци разполага с 205 дка, в село Коларци отглеждат 50 дка, град Тервел и село Нова Камена по 40 дка, с. Честименско 20 дка, а с. Перловци 15 дка. При такава зима с големи преспи
ДИВЕЧЪТ НЕ СЕ ДВИЖИ,
а усеща трудността, спира, където има подходящи условия и райони с добра хранителна база. Жълъдът в горите тази есен беше много, въпреки че е паднал под снега, дивите прасета ровят и го намират. Разбира се, ловците направиха всичко възможно и в най- трудните дни да излязат и заредят местообитанията с фуражи”, казва Иван Чанев, специалистът по лова в Тервелското сдружение.
  Не чакаха много дълго ловците от дружинката в село Жегларци, за да излязат в ловищата си и да подпомогнат животните. Освен 8-те тона царевица, която бяха получени, те добиха и десетина тона от дивечовите си ниви. Освен царевица се отглежда и пшеница, слънчоглед и два декара сорго.

“Направили сме 30 хранилки за едър дивеч и двайсетина за дребния, които най-редовно зареждаме. Складирали сме и сто бали люцерна и  също толкова слама. С трактор изнасяме фуража, но не рядко се носят  чувалите и на  гръб, като в подхранването вземат дейно участие ловците Александър Ставрев, Маринчо Иванов, Христо Иванов, Стоил Георгиев, Валентин Крумов и други. В ловищата ни има движение на прасета, като отстрелът през изминалия сезон беше добър, особено големи са ятата на яребиците и фазаните, срещат се и сърни”, казва председателят на ловната дружинка в село Жегларци Пеньо Иванов.
 Току-що се беше завърнала групата ловци от дружинката в село Полковник Савово, която в снежния ден намери най-чистите места, издухани от виелицата, където ловците заредиха храна за дивите животни. Председателят Пенко Пенев каза, че донякъде са стигнали с високопроходимата джипка, когато е затънала в снега, наложило се е на гръб на 200-300 метра да изнасят чувалите. Занесли са 200 кг зърно за фазаните и яребиците, като са заредени седем хранилки.

“Преди силните снеговалежи и навяванията бяхме заредили по 50-100 килограма на четири местообитания, но храната е зарита, днес проверихме какво и положението и хвърлихме допълнителни количества. Активно участие взеха ловците Рафедин Балкан, Христо Михалев, Димитър Георгиев, Здравко Тодоров, Живко Георгиев, Кемалдин Садък. Фуражът е от тервелското сдружение, но има и земеделци, които ни помагат, както се казва, добри приятели са в тежките зимни дни. Отделихме и 100-тина кг и за волиера, където в момента се отглеждат 40 фазана, от там събираме яйца и на пролет в инкубатора си излюпваме малки фазанчета, като по този начин пускаме в природата повече птици и мога да кажа, че в ловищата ни има голямо движение на фазани. При излизането видяхме и седем-осем ята яребици, като най-големите са с по двайсетина птици”, разказва Пенко Пенев.
 “За да има слука ловците знаят, че трябва добре да се стопанисват ловищата, затова организацията ни в похранването е много добра. От сдружението ни доставят по два тона зърно, а ние от дружинката със собствени средства си осигуряваме много по-голямо количество. Има земеделски производителите, какъвто съм и аз, които ни снабдяват с царевица, пшеница и слънчоглед, което е от голямо значение за осигуряването на фуража и редовното зареждане на хранилките за едрия дивеч, фазаните и яребиците и местообитанията на дивите прасета. Преди снеговалежа бяхме направили масово подхранване, като зърното остана под снега, а в най-подходящите дни след виелиците излязохме в района, почистихме местата и поставихме допълнителни количества. Лично аз докарах 6 тона тикви, мое производство, и да ви кажа, те са изядоха много бързо от животните, направо като топъл хляб”, допълва Петър Хорозов, председател на дружинката в село Безмер
  Така със загриженост и с чувството на добри стопани ловците от района на Тервелското ловно сдружение направиха всичко възможно да помогнат  дивеча в ледените януарски дни.
 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ