140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проверяват река Провадийска по сигнал за замърсяване

      След сигнал, подаден до Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Шумен за замърсяване на река Провадийска, в района на предприятие за производство на слънчогледово олио, е извършена проверка на служители на екоинспекцията и други инстанции.
      При проверката е установено, че по повърхността на реката, след мястото на заустване на отпадъчни води от предприятието, се забелязват кафеникави петна на разстояние около 400 метра. Не е констатирано да има мъртва риба в реката.
      От РИОСВ-Шумен са дадени предписания за цялостно почистване на всички пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на фирмата, стопанисваща обекта, и за недопускане на замърсяване с отпадъчни води на реката.
      Резултатите на всички изследвани показатели на реката ще бъдат обявени след приключване на цялостните анализи за качеството на водата й.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ