140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Свикват Консултативния съвет по рибарство

Консултативният съвет по рибарство ще бъде свикан през март. На него ще бъдат обсъдени предлаганите от браншовия сектор промени в подзаконовата нормативна уредба, стана ясно на проведена среща на заместник-министъра на земеделието и храните проф. Иван Палигоров с представители на сектор „Аквакултури” и изпълнителните директори на БАБХ и ИАРА.

Представителите на сладководното рибовъдство поискаха да се разгледат внимателно наредбите за регистрацията на животновъдните обекти в частта за аквакултурите и за технологичната схема на производството. Браншовиците искат ясно разграничаване на функциите на различните институции, регулиращи сектора – басейновите дирекции към МОСВ, ИАРА и БАБХ към МЗХ.

Писмените предложения на неправителствения сектор се очаква да постъпят в МЗХ и ИАРА в двуседмичен срок, като всички те ще бъдат обобщени и предложени за разглеждане и обсъждане на предстоящия Консултативен съвет.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ