140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Заседание на УС на НЛРС-СЛРБ

На 7 февруари се проведе заседание на УС на НЛРС-СЛРБ със следния дневен ред:

  1. Утвърждаване на протокола от заседание на УС на НЛРС-СЛРБ от 9.12.2016 г.
  2. Докладна записка относно свикване на Общо събрание на НЛРС-СЛРБ
  3. Програма за дейността на УС на НЛРС-СЛРБ през 2017 г.
  4. План за международната дейност на НЛРС-СЛРБ през 2017 г.
  5. Проект на бюджет на УС на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.
  6. Щатно разписание на УС на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.
  7. Приемане на Наредба за провеждане на дружествени състезания, регионални турнири и Национален турнир за купата на НЛРС-СЛРБ по ловна стрелба
  8. Разни

Всички точки от дневния ред бяха приети от УС, а най-важното е, че вече има дата за провеждане на Общо събрание на на НЛРС-СЛРБ. То ще се проведе на 23 и 24 юни в парк-хотел „Москва”.

Дискусия предизвика писмо на управителя на фирма „Сокол-БЛРС” инж. Борислав Бечев относно Националната програма за разселване и недостатъчно големия брой подадени заявления за 2017 г. Сред темите, които бяха засегнати в дискусията бяха вътрешната, нелоялна конкуренция между сдруженията и нуждата от внасяне на корекции в програмата, а проф. Нино Нинов наблегна на големите разлики в броя разселвани птици между България и други страни от Източна Европа.

На края на заседанието бяха приети още 2 предложения – да се възложи на НЛРС-СЛРБ да извърши мониторинг, според който при евентуална бъдеща промяна в ЗЛОД организацията да се опита да удължи срока за лов на водоплаващ дивеч и да разработи нов план за управление на дивата котка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ