140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

16 650 птици ще бъдат разселени в цялата страна

Започна пролетното разселване на фермено произведени птици за 2017 г. От стопанствата в Сливен, Враца и Русе към фирма „Сокол- БЛРС” с управител инж. Борислав Бечев в периода  от 1 до 10 март ще излязат 16650 пернати на 270-дневна възраст, от тях фазани – 6980, яребици – 9340, кеклици – 330. От статистиката на бройките по видове яребицата и тази година води първенството, след нея следва фазана, за съжаление кекликът, тази атрактивна ловна птица изостава.

31-о са  ловно-рибарски сдружения, в които ще бъдът разселени закупените птици , като традиционно в пролетното разселване най-добре се представя ЛРС-Пловдив със закупени 2200 бр. птици – 1700 яребици, 1500 фазана. Следват сдруженията във Враца – 750 фазана; Монтана – 705 фазана; Дупница – 690 яребици; Русе – 675 фазана; София-север – 550 яребици; Първомай – 750 яребици; Пазарджик – 600 яребици, и т.н.   

Статистиката сочи, че през 2016 г. са разселени 13833 дивечови птици, сравнени с тазгодишната бройка от 16 650, разликата подсказва афинитета на ловно-рибарските сдружения към пролетното разселване и установения реализиран резултат.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ