НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

300 яребици са на свобода в западните софийски полета

300 яребици на 270 дни разсели ЛРС-София-запад. Птиците бяха докарани със специализиран превоз от производственото стопанство във Враца. Ръководителят на сдружението Светослав Георгиев сподели специално за „Дивото”, че всяка дружинка е получила по 40 яребици, 20 мъжки и 20 женски и птиците ще бъдат пуснати веднага в природата, на места с естествено местообитание. Георгиев добави още, че се предпочита пролетното разселване, защото има по-голям ефект и отчете, че зимата не е нанесла тежки щети на дивеча в района на сдружението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ