140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

6.1 млн лв. от организиран ловен туризъм за 2016 г.

Страната ни запазва стабилни позиции в ловния туризъм, стана ясно от пресконференция на ИАГ, дадена на 29 март в Международния панаирен център в Пловдив. Приходите от организиран ловен туризъм само за държавните ловни стопанства за миналата година възлизат на близо 4,800,000 лв.

През 2016 г. по линия на ОЛТ са ловували 4,690 ловци в т.ч. 3,200 българи и 1,401 чуждестранни ловци. Чужденците, проявили интерес към едрия дивеч, са от Германия, Испания, Италия и Франция. Предпочитания към дребния дивеч са имали от Италия, Гърция, Испания и Франция.

Едни от най-предпочитаните и атрактивни места за лов на дребен дивеч са ТП „ДЛС-Тракия“, ТП „ДЛС-Каракуз“, ТП „ДЛС-Мазалат“, ТП „ДЛС-Балчик“, ТП „ДЛС-Дунав“, ТП „ДЛС-Тополовград“ и ТП „ДЛС-Граматиково“. За лова на едър дивеч най-посещавани са ТП „ДЛС-Воден-Ири Хисар“, ТП „ДЛС-Тервел“, ТП „ДЛС-Искър“, ТП „ДЛС-Женда“, ТП „ДЛС-Росица“ и ТП „ДЛС-Мерни лом“.

Златните медали от добитите трофеи през миналата година са: благороден елен – 36 бр., елен лопатар – 26, муфлон – 9, дива свиня – 63, сърни – 10.

Тези данни, представени от Румен Янкулов, директор на дирекция „Ловно стопанство“ в ИАГ, доказват, че България е страна с традиции в отстрела на трофейни екземпляри и голяма част от любителите на лова идват у нас именно с тази цел.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ