140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Бабушки и уклеи влизат в ролята на пролетни предвестници

Зимата може все още да напомня за себе си с прехвърчане на снежец или с минусови температури в ранните утрини. Възможно е и ледът да не се е отдръпнал напълно. Но дойде ли март, у рибите се забелязват първите признаци на оживление. Това неизбежно води до приповдигнато настроение и в рибарската гилдия.

Най-нетърпеливите вече кроят планове и бистрят тактика по отношение първите дестинации за този толкова чакан, атрактивен и динамичен пролетен риболов. Защото в зимни условия може и да се натрупа актив на леда с някоя и друга рибка, но друго си е да имаш възможност да заметнеш въдица на плувка в открита вода и да очакваш кълване в типичния пролетен стил – енергично, забързано, с уверено навеждане на плувката и сигурно закачане на куката.

Опитни риболовци няма как да се затруднят, защото по това време изборът не е голям. Бабушки и уклеи – това са нашите типични предвестници на пролетта по големи и по-малки язовири, езера, баластриери.

Сега именно на бабушки и уклеи се пада честта да позапълнят живарниците на зажаднелите за емоции риболовци. Не че първите и досега не са били на разположение, но при други условия.

За някои особености в поведението на двата вида може да прочетете в бр. 10 на „Рибар“, който излиза като приложение на в. „Наслука“.

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ