140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дружинката в с. Горичево разсели 54 фазана

Ловната дружинка в село Горичево, която е част от ЛРС “Сокол”-Кубрат, достави и разсели в природата 54 фазана на 1 година. Те са закупени от ДГС “Сеслав” и веднага се приспособиха в ловищата, дори започнаха и да снасят.

„Имаме добри местообитания в Лудогорието за развитието и популацията на фазаните, като се смесиха с дивите видове, които вече дават своите популации. Едновременно с разселването им те бяха подхранени със зърно от нашите ловци, като са изградени и три хранилки за тази цел”, каза за “Дивото” Пламен Ангелов, председател на дружинката в село Горичево. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ