140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ДРЯНОВСКИТЕ ЛОВЦИ СЕ ОТЧЕТОХА ПРЕД МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Община Дряново уважава ловджийското съсловие, което е част от елита на обществото

Мариана МАНДИЧЕВА

• Празникът надмина очакванията на всички

• Община Дряново уважава ловджийскто съсловие, което е част от елита на обществото

Мариана МАНДИЧЕВА

Тук, в центъра на балкан­джийския град, в дъждовен и мрачен ден, какъвто беше 11 март 2017 г., се случи един неповторим празник, чието начало беше дадено още преди откриването на лова на едър дивеч на сезон 2016 г. Тогава на площада в града дойдоха стотици ловци и ри­боловци, много граждани. И кметът на Дряново Мирослав Семов хвърли ръкавицата към ловците, като им предос­тави шанс да се покажат пред местната общност, а когато сезонът завърши, да се отче­тат по същия начин. Речено- сторено.

„Община Дряново ще про­дължава да уважава най- елитната си част – ловците и риболовците – каза кметът. – Правим го, за да издигнем имиджа на нашия град. Лов­джийскто съсловие е част от елита на обществото. В дружинките членуват доста сериозни, заможни хора и мисля, че на тях трябва да им се отдава дължимото. Ока­за се, че ние тук, в Дряново, правим нещо, което досега не е правено у нас. Изпра­тихме ги задружно, а сега ги посрещаме. Тази закачка е много позитивна като проява в местната общност и аз съм убеден, че ще я продължим. Наесен ще им пожелаем от­ново „Наслука!”

Община Дряново почерпи с вино ловците и риболовците от ЛРС „Стринава”- Дряново, а те от своя страна бяха опе­кли диво прасе за празника. Заради дъждовното време ловджийската сбирка се про­веде в ресторант „Милкана”, който беше претъпкан. В на­чалото внесоха знамената на дружинките, като най-от­пред беше знамето на сдру­жението. Гост от страна на НЛРС-СЛРБ беше Мир Бого­ев, който поздрави ловците и риболовците.

Както подобава на такъв празник за отчитане на изми­налия ловен сезон, ръковод­ството на сдружението беше излъчило най-активните ловци и риболовци, като им бяха връчени награди.

Нено Цвятков от ЛРД-Гос­тилица, най-дългогодишен ловец на ЛРС „Стринава” – от 1956 г., кара 84-та си година, сподели: „Ловът е хоби. В него намирам огромно раз­влечение и разтоварване от седмичното напрежение. Бил съм на ръководни места в производството, бил съм председател на дружинка. Най-хубавото в лова е дру­гарството, доверието помеж­ду ни. Когато не ловуваш със сигурни другари, си изложен на рискове.”

Данчо Несторов от ЛРД- Ганчовец, най-голям хищни­чар, отстрелял досега близо 700 чакала. Ловец е само от 12 години. Бие хищниците на варда, има чакало и под­държа стървилище на тери­торията на ловното поле на дружинката. По време на гру­повия лов на дива свиня той е гонач. „Бия хищници, защо­то е много по-интересно да състезаваш инстинктите си с тези на хищниците. Почти всяка вечер ходя на хищни­ци. И те намаляха. Затова ще искам бележка да ловувам на друго място. Не получавам нищо за отстрелян хищник. Ходя за удоволствие, зара­ди тръпката. Закърмен съм с лов. Родом съм от Белене, където има много лов. Много пъти съм виждал в устата на чакала малко зайче или сър­не. Хищничар съм. Другите животни не ме интересуват.“

Людмил Лончев, най-мла­дият ловец, приятели го за­палват по лова. Готов е да се отдаде на лова заради природата и е логично, за­щото той е запален, признат риболовец. Когато го обя­виха, той излезе и повтори клетвата на младия ловец, в която се казва: „Аз, младият ловец, се заклевам да бъда сдружен български ловец, да бъда ревностен пазител на красивата ни българска природа, да спазвам и изпъл­нявам ловните и природните закони, пестеливо да използ­вам дивечовите запаси“… и т.н. После целуна пушката и ножа с думите „Заклех се.” „Ритуалът ме притесни” – каза откровено младият ло­вец Людмил.

Три дружинки са първен­ците за изминалия ловен сезон по всички показатели – в Скалско, Плачковци и Ган­човец. С най-голям отстрел на глигани е ЛРД-Плачковци – 44 бр., а най-добрият ло­вец през сезона е Валентин Колев от ЛРД-Скалско. Сред дамите-ловци с най-големи заслуги през сезона бяха из­лъчени Диляна Станкова от ЛРД-Ганчовец и Цанка Коле­ва от ЛРД-Плачковци.

Ловец, отстрелял най-мно­го пернат дивеч – най-до­брата за сезон 2016/2017 е Татяна Рачева от ЛРД-Дря­ново-Първа градска. Ловец, отстрелял най-големия гли­ган – Николай Цанев от ЛРД- Плачковци. Сред ловците има и цели семейства, които наследяват ловната тра­диция и това бе семейство Колеви – Галина, Стефан и Митко от ЛРД-Ганчовец. Те спечелиха безплатно – за сметка на сдружението, або­намент за списание „Лов и риболов”. Ловец, отстрелял най-големия глиган – над 250 кг, е Ахмед Ахмедов от ЛРД- Скалско. Сред риболовците – най-добър е Генчо Йорданов от ЛРД-Царева ливада.

Наградите бяха връчени с анекдоти, които полковник Недьо Радев, ветеран ловец, с видимо словесно умение преплете с церемонията по награждаването.

Председателят на сдру­жение „Стринава” в Дряново Рачо Рачев е с най-дълъг стаж като председател на УС в Националната ловна ор­ганизация, като е избран за тази голяма отговорност още през 1991 г. „Благодаря на кмета на Община Дряново и на общинска администрация за организиране на този праз­ник– каза Рачев.- Има една приказка за ловеца: „За ло­веца лошо време, луда жена и люта ракия няма” – която е присъща и за нас, ловците и риболовците от Дряново.“ „Хубава си моя, горо” – из­браха за своя химн ловците и риболовците от Дряново.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ