140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАРА с готовност за решаване на проблемите в риболовния бранш

Новият изпълнителен директор на Агенцията по рибарство доц. д-р Галин Николов се срещна с ръководствата на двете браншови риболовни организации. Идеята е да се намери съвместен път към решаване на някои наболели проблеми и свързаните с това протести през последните месеци.

На срещата бе представен пилотен проект за оценка на изхвърлянията от калкан и акула при риболова на рапани с бийм трал. Пилотният проект е част от ангажиментите, които България е поела при преговорите за запазване на националната квота от калкан през 2017 г. и основната му цел ще бъде да се оцени въздействието на риболова на рапани с бийм тралове върху ювенолните екземпляри от калкан и акула.

Представителите на двете браншови организации „Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ ФИШ“, Д-р Йордан Господинов и риболовно сдружение „Черноморски изгрев“, Емил Милев изразиха принципното си съгласие за изпълнение на поетия ангажимент и осъществяване на проекта.

В добрия тон на срещата представителите на бранша изразиха подкрепа за осъществяването на засилен и ефективен контрол съобразен с националното и европейско законодателство.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ