140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Инж. Григор Гогов е новият изпълнителен директор на ИАГ

Новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, който встъпва в длъжност от днес, е инж. Григор Гогов. Той е заемал същия пост и в периода от август 2013 г. до август 2014 г.

Инж. Гогов завършва през 1979 г. Висшия лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“. Същата година постъпва на работа като началник на горскостопански участък в Горско стопанство – Попово. През 1983 г. става зам.-директор на стопанството. В периода  от 1986 до 1988 г. е директор на Държавно ловно стопанство „Паламара“, а от 1988 до 1989 г. – директор на Горско стопанство – Попово. През същата година става генерален директор на Горскостопанския комбинат в Русе. От 1990 г. – до 2002 г. е директор на ГС – Попово.  От 2002 г. до 2005 г. работи в Община Попово, в Общинско лесничейство и община Разград.

В периода септември 2005 г. до август 2013 г. е главен секретар на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Инж. Гогов има квалификация „мениджър“, придобита във Висшия технически университет „Ангел Кънчев“ – Русе, следдипломна квалификация по управление и мениджмънт на ловното стопанство през 1996 г. в Лесотехническия университет – София.

През м. май 2014 г. инж. Гогов е удостоен  с орден „Свети Хуберт”, което е най-високото европейско ловно отличие, връчено за първи път на българин за особени заслуги в областта на опазването на дивеча и ловното дело.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ