140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Инж. Павли Богдански, директор на РДГ-Ловеч, специално за “Дивото”

Г-н Богдански, какви са отношенията на ловните стопанства и РДГ-Ловеч с ловно-рибарските сдружения в региона?

Взаимоотношенията на дирекцията с 16-те ЛРС, смея да кажа, че по традиция са много добри. Те са пренесени и на по-ниско ниво, между дружинките и горските стопанства, така че бих казал, че нашата дирекция в това отношение е за пример и затова имаме и много добри успехи. В ловните сдружения има добри запаси от дивеч, в някои изключително добри, има ред в ловуването, но има разбира се и санкции. През миналата година имаме 87 акта, написани за нарушения по лова, най-често за ловуване без разрешителни.

Как се справяте с бракониерските прояви в лова и незаконната сеч и с горските пожари?

2300 са всички преписки, по горите и по лова, за миналата година. Само от началото на 2017 г. са над 1000. При пожарите трудно се прави превенция, защото най-често възникват не от запалване в гората, а при запалване на сухи треви в пустеещи земеделски земи и оттам пожарите навлизат в горските територии. През миналата година имахме значителен брой пожари, около 60, но с много малки щети, защото навреме се овладяха и бяха най-често низови.

Каква е политиката на РДГ-Ловеч относно залесяването?

Залесяването се прави там, където има такава нужда. В момента политиката на горите е да се водят възобновителни сечи с цел да се разчита на естественото възобновяване.

Вашите препоръки към ловците?

Най-напред искам да им пожелая наслука през 2017 г., но преди това трябва да им кажа да полагат грижи за дивеча. Ако искат да има дивеч и успешни ловни излети, трябва да полагат много грижи и им пожелавам да го правят от сърце и да запазят добрите традиции, които има в региона.

 

Цялото интервю в бр. 14 на в. “Наслука” на 5 април!

 

Разговаря Симеон Стефанов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ