140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Иван Искренов е преизбран за председател на ЛРС “Руй”-Трън

Иван Искренов бе преизбран за председател на ЛРС “Руй”-Трън на общо събрание на пълномощниците, проведено в петък. Събранието увеличи встъпителния членски внос, който вече ще се равнява на 70 % от минималната работна заплата. Членството си в сдружението са подновили 978 души към 31.12.2016 г., отчете Искренов. Най-голяма по числен състав е дружинката в  Долна Мелна – 102 души. Следват Забел – 88, Главановци – 84, Велиново 73 и др. Най-малобройни са дружинките в  Ездимирци – 28 души и Глоговица – 32.  В сдружението членуват 11 жени, от които 2 са на възраст над 65 г. Най-много са дамите в дружинката в с. Филиповци – 3. 

Сдружението е стабилно във финансово отношение. Приходите за 2016 г. заедно с неизразходвания резерв възлизат на 68,323.33 лв. Похарчени са 44,122 лв. от тях и са  спестени 24201.33 лв., който ще бъдат разпределени за ловно-стопански мероприятия през настоящата година. 

Най-много средства са усвоили дружинките в Долна Мелна – 5000лв., Филиповци – 4440 лв.,  Главановци – 4466 лв. и  Велиново – 4060 лв.За нуждите на сдружението е закупен нов автомобил “Нисан“. Дружинките разширяват и създават нова материална база, за да подобрят условията за практикуване на любимия спорт. Управителния съвет през периода е провел 20 заседания, на които обстойно са разглеждани въпроси, пряко касаещи дейността на сдружението.  

Дивечът в района на сдружението се подхранва основно с царевица – общо 90644 кг, при план 46200 кг. В сдружението са отстреляни общо 150 бр. дива свиня, което е с 10 бр. повече в сравнение с предишната година. Изключителен резултат са постигнали ловците от Лева Река с отстреляни 24 бр., следвани от  Долна Мелна – 20 бр.,  Филиповци – 15 бр. и  Вукан – 15 бр. Общо за сдружението са направени 766 излета.

 

Повече информация в бр. 13 на в. “Наслука” на 29 март

 

Ася Асенова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ