140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловната дружинка в Кюлевча преизбра председателя си

Ловната дружинка в село Кюлевча е най-многобройна в района на ЛРС “Балкан 2001”-Каспичан със 114 членове. На проведеното отчетно-изборно събрание бе посочено, че през изминалия 4-годишен мандат се е проявила ловната и колегиалната етика, има и добра слука по време на ловните излети. Само през изминалия сезон планът за ползването на дивата свиня е изпълнен 108 на сто, като са отстреляни 26 броя, както и три приплода от благородни елени и две сърни.

Ловците полагат добри грижи за ловищата си, като се осигуряват необходимите фуражи за изхранване на дивеча. Изграден и дооборудван е ловен клуб на дружинката. За председател единодушно беше преизбран Стоян Стоянов, която ще води дружинката през следващите четири години. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ