140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Кметовци проведе отчетно-изборно събрание

Ловната дружинка в с. Кметовци преизбра председател и секретар безусловно. Димитър Екимов и Пламен Петков – Чапека ще бъдат начело на дружинката и следващия мандат. Оперативен помощник ще им бъде Константин Топалов, който сам изяви желание да помага и да навлезе в управленските дебри. Той и Красимир Колев са новите членове на Управителния съвет. И двамата са горещо отдадени на лова, примери са на другарство и етика между колегите.   

За подхранване на дивеча преди новия ловен сезон дружинката е купила 1230 кг царевица – кочани, с които зарежда шестте основни хранилки. В плана за ловностопанските дейности бяха заложени средства за поддръжка и ремонт на хранилките, за направата на просеки, както и за посева на дивечова нива, изграждане на пейки за отдих, купуване и разселване на фазан и други.

С особено внимание на Общото събрание на дружинката, което се проведе малко по-късно на същия 18 март 2017 г., беше прието условието, че ако група, която не е изпълнила ангажиментите си за възстановяване или ремонт на съответната хранилка до 15 септември, то тези ловци няма да получат право на бележка за групов лов на дива свиня до изпълнение на отговорностите. Отделно от това, в тази дружинка от години е прието за всяко отсъствие от бригада да се плащат по 25 лв. компенсация или вид глоба за това, че въпросният ловец не е участвал в задължителните си ангажименти към дружинката.

Сезонът на дива свиня премина при висока дисциплина и култура на всеки ловец. Резултатите са – 10 отстрела, при план 24 диви прасета, 7 чакала, 3 лисици, 2 скитащи кучета, както и 22 гургулици, 73 пъдпъдъка, 8 патици и 97 гривяка.

Накрая председателят благодари на онези ловци, благодарение на които се случи ремонта на ловната база, направата на ВиК инсталацията и пълното реновиране на помещенията на пазача на хижата. Най-много благодарности получи баш майсторът на обекта Йордан Петков – баща на Пламен Петков -Чапека, „който даде много от себе си”.

 

Повече информация в бр. 13 на в. “Наслука” на 29 март

 

Мариана Мандичева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ