140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Поморие – Вълнуващ празник край морето

Георги НИКОВ

Умеят да се веселят ло­вците от черноморския край и го доказаха на традицион­ната ловна вечеринка на ЛРС „Гларус“ в гр. Поморие. Празничното настроение се вихри до три часа след полу­нощ в представителния рес­торант „ Поморие“, където си дадоха среща над 250 ловци и техните нежни половинки, които с нетърпение очаква­ха и тазгодишното издание на вечеринката. В своето приветствие зам.-председа­телят на сдружението Ва­лентин Продромов сподели това, което са направили, за да е така успешен изми­налият сезон. Полагат се много грижи от дружините за ловното стопанство, за опаз­ването на полезния дивеч от хищниците и бракониерство­то. Той поздрави ловците и гостите на тържеството и пожела успешен следващ сезон в ловните излети.

Председателят на Нацио­налната ловно-рибарска ор­ганизация инж. Иван Петков в своето слово отправи поз­драви към поморийските ло­вци и ги похвали за тяхната дейност в стопанисването на дивеча, като пожела веселие на всички и приятни часове на ловната вечеринка. Той представи и новия ръково­дител на сдружение „Гларус“ инж. Димитър Нанчев. В тър­жеството взе участие и пред­седателят на сдружението Сотир Апостолов, който мно­го години отдава на ловното поприще.

Самодейци от местното народно читалище в По­морие, облечени в ловни одежди, изнесоха интересна програма, свързана с ловния живот. По традиция имаше и изпълнения от самородни таланти сред ловците.

Наградени бяха и най-до­брите ловци и дружинки за дейността си през изминалия ловен сезон. С най-добри показатели в лова на диви прасета е дружинката в село Козичино с председател То­дор Чолаков. През миналия сезон ловецът Петър Митев от планинската дружинка в село Паницово по време на излетите има слука седем диви прасета. Председате­лят на дружинката Христо Христозов го награди с ори­гинален нож с пожелание да е все така безстрашен при срещите си с глиганите.

С интерес се очакваше и традиционната томбола, в която имаше много награди за участниците, а най-голя­мата беше 50-килограмово диво прасе.

Засвири жива музика, а разнообразието от мезета и питиета вдигнаха градусът на настроението. Ловците си пожелаха все така да е интересен ловният живот и да има голямо приятелство в дружинките, естествено разказваха си и случки от преживените мигове в лов­ните излети. Понесоха се народните хора и танците, където безспорно много ак­тивни бяха жените, които всяка година очакват тези приятни емоции на ловните вечеринки. Ловецът Божи­дар Николов, както винаги, е уловил с фотоапарата си най-интересните моменти, които ни предостави за вест­ник „Наслука“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ