140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Русе пусна 675 фазана в природата

675 фазана бяха разселе­ни в ЛРС „Филип Тотю”-Русе. Птиците са от местното про­изводствено стопанство и са малко повече в сравнение с миналата година. Специа­листът по лова в сдружение­то Николай Христов сподели, че фазаните ще бъдат във временни волиери и след това ще се пуснат в природа­та. Христов добави още, че пролетното разселване е по- подходящо, защото птиците се адаптират по-лесно.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ