140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС “Руй”-Трън против откриването на мина в района

С пълно единодушие Общото събрание на Ловно-рибарско сдружение “Руй” в Трън се е противопоставило на откриването на мина в района, съобщи председателят на сдружението Иван Искренов. 

Според ловците инвестиционното намерение за бъдещ златодобив включва площ 19,24 кв. км на територията на общината, като са предвидени освен подземни и три открити рудника с две хвостохранилища, както и флотационна фабрика. Площта на хвостохранилищата е 662 дка, посочват в декларация – апел дружинките в селата Бусинци и Ерул, които са най-засегнати. Предвидените дейности, според инвеститора, ще доведат до дълготрайни и необратими промени в ландшафта, твърдят ловците. Бързо подвижните видове ще бъдат трайно подгонени от местообитанията си,а бавно подвижните ще бъдат унищожени, заявяват още ловците, позовавайки се на данни от инвеститора. 

Ловците са притеснени, че евентуалното откриване на мина ще се отрази пагубно на лова и риболова в цялата община. Те ще търсят подкрепа и от НЛРС-СЛРБ.

 

Ася Асенова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ