140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-София-изток – 400 яребици намериха нов дом

Симеон СТЕФАНОВ

Около 400 яребици бяха разселени на територията на ЛРС-София-изток. Птиците се извозиха от дивечовъд­ното стопанство във Враца в ловната хижа на ЛРД-Че­лопечене. Разпределени между дружините в Казича­не, Челопечене, Кремиковци, Сеславци, Яна, Желява и Бухово, те бяха пуснати в ловните райони. Председа­телят на сдружението Георги Тошев, който присъстваше на разселването в ловносто­панския район на Челопече­не, сподели, че всяка година в дружините се разселват яребици, патици и по-малко фазани. Според него „тежка­та зимата изискваше много усилия както от нашите ло­вци, така и от тези в цялата страна. Поражения има, но не са чак толкова големи, защото положените грижи дадоха своя резултат“. А и новото попълнение разсе­лени яребици с надежда за увеличаване на популация­та. Освен това, за да се запа­зят птиците, регулирането на хищниците е задължително и ловците отговорно изпълня­ват тази задача.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ