140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Троян – ЗАСЛУЖЕНО ВЕСЕЛИЕ

Руслана ПОПСАВОВА

„Сдружение ловно-рибар­ско дружество Троян“, което обхваща общините Троян и Априлци, закри ловния се­зон 2016-2017 с вечеринка в ресторант „България“. Минко Акимов, председател на сдру­жението, поздрави всички присъстващи и направи кра­тък отчет за изминалия сезон, който се оказа доста добър за ловците. Той със задоволство награди първенците.

Акимов сподели, че грижата за дивеча води до по-добър отстрел. За подхранването са изразходени 87 т фураж и 17 т сол. И още толкова са получе­ни от спонсори в дружинките. Отстреляни са 12 елена, 95 сърни, 1179 диви свине, 309 чакала, 1000 пъдпъдъка, 150 диви патици.

Председателят съобщи, че тази година мотото на сдру­жението е „120 години ловно движение Троян–Априлци“. А специалистът по лова Сашо Василков добави, че през ав­густ ще има грандиозно тър­жество на „Къпинчо“ в Троян по този случай. Ще присъст­ват най-малко 1000 ловци, много изпълнители и весе­лие. И затова всички усилия са насочени към събитието на годината.

Гости на тържеството бяха инж. Павли Богдански, ди­ректор на РДГ-Ловеч, инж. Иван Петков, председател на Националното ловно-рибар­ско сдружение, инж. Васил Василев, главен секретар на Националната организа­ция, директори на горските стопанства в Троян, Бори­ма, Черни Осъм и Априлци, Шишков, зам.-директор на СЗДП и др.

Цветан Петров от ловна дружинка Велчево бе награ­ден за най-добър стрелец, а Марин Стратев от Врабево – като най-добър в отстрела на хищници.

Имаше томбола, търг, мно­го танци, наздравици и на­строение до късно.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ