140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Варна – Приятелство в ловните излети

Георги НИКОВ

Дружинките от град Су­ворово и селата Никола­евка и Левски, които са в състава на ЛРС-Варна, имат много добри прия­телски отношения. Често по добруджанските ловни полета част от членуващи­те в тях ловци участват в съвместни ловни излети. Радват се и на добрите слуки, които имаха през изминалия сезон. Дълго­годишният ловец Йордан Георгиев от град Суворово, чиято дружинка е вече на 103 години, разказва много увлекателно за живота на колектива: „На един лов в полетата на дружинката в село Николаевка нашият ловец Елвер Хюсеинов от­стреля едно диво прасе, а суворовчанинът Николай Костов събори много хубав глиган. След приключване­то на гонката ръководите­лят на лова Пенко Атана­сов, който е и председател на дружинката в село Нико­левка, изказа много хубави думи за съвместния ловен излет. Събрани в уютната хижа, където бумтеше ками­ната, ловците коментираха добрата организация и по­стигнатия успех. Събрахме се на вкусен кебап, пригот­вен от добрия кулинар от николаевската дружинка Андрей.“

Разбира се, няколко са и ловните излети с добри слуки и в ловището на дру­жинката в град Суворово, където освен ловците от дружинките в селата Нико­лаевка и Левски са взели участие и представители на тази от град Белослав, коя­то е също към варненското сдружение. Ветеранът Йор­дан Георгиев събаря един добър приплод. След час и половина се чуват два из­стрела и радостта идва за младия ловец Божидар Бо­рисов, който миналото лято е завършил курса, без да загуби самообладание, и с точен мерник поваля добър глиган около стотина кило­грама. Също край Никола­евка на друг излет двамата братя Стилиян и Янислав Ангелови от дружинката в село Левски попадат на два глигана по около 120 кг. Събрали се на ловната хижа, ловците коментира­ха изключително голямото приятелство, което същест­вува между трите дружинки.

Това е един добър пример, който води до взаимното уважение между стари и млади ловци и всеки може да се научи на нещо ново в ловната страст, коментира­ха по време на часовете за отдих ръководителите на ловните излети Пенко Ата­насов от село Николаевка и Димо Атанасов от дружин­ката в град Суворово.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ