НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

МАСОВО ПРОЛЕТНО РАЗСЕЛВАНЕ НА ПТИЦИ В СТРАНАТА

ЛРС-Радомир

Ася АСЕНОВА

„Разселени са 200 яребици в Радомирско. Пуснати са в ловните полета край Радомир, градския квартал „Върба“ и селата от общината Друган, Долни Раковец и Кошарите – съобщи Иво Банков, специалист в ЛРС-Радомир. – Меро­приятието цели да повиши популацията на птицата, която в последните години е в застой. В него са се включили ловците от 15 дружинки. В Земенско дивечът не е разсел­ван, защото теренът е предимно горски територии, които яребицата не обитава. Напоследък можем да се похвалим с добро разпространение на яребицата, благодарение на ловностопанските мероприятия.“

По думите на Банков отстрелът е изпълнен 90 процента. Яребицата обаче остава обект на нападения от скитащи кучета, чакали, лисици и соколи. Негативно влияние оказва и химизацията на селското стопанство. Още 300 яребици ще бъдат разселени в Радомирско през есента.

ЛРС-Брезник

„В Брезнишко са били разселени 255 яребици от 11-те дружинки в района- каза председателят на ловно-рибар­ското сдружение Илия Гълъбов. – И тук популацията засега е на досегашното ниво. Птицата не попада обикновено под дулата на бракониери, защото те ходят повече по гората.“

ЛРС-Кюстендил

375 яребици са разселени на територията на ЛРС „Елен”-Кюстендил. Птиците са на възраст 270 дни и бяха доставени от производственото стопанство във Враца. Специалистът по лова в сдружението Диана Манасиева сподели, че бройката е по-голяма в сравнение с 2016 г. и че всяка дружинка е получила по 20 яребици – 10 мъжки и 10 женски.

Тя допълни, че в ЛРС „Елен” се предпочита пролетното разселване, тъй като районът там е с естествено обитание на яребици.

ЛРС-Дупница

690 яребици разселиха ловците от ЛРС-Дупница. 490 от птиците са купени от сдружението, а останалите са бонус от НЛРС-СЛРБ. Птиците са от дивечовото стопанство във Враца, на 270-дневна възраст, което е отлична предпос­тавка за адаптацията им в дивата природа. Птиците са разпределени между 20 ловни дружинки от сдружението. Изключение правят само 3 от дружинките във високопла­нинския район на Рилското корито, където този вид не е разпространен и не може да се адаптира.

Сред участниците в разселването бе Даниел Цекин от дружинката на бобовдолското село Долистово. „Ние полу­чаваме 60 яребици. Пуснахме ги в двете ловища, с които разполагаме, в местностите „Бумбарски сливи“, „Митова падина“, „Стублицата“ и „Ширине“. Имаше период, в който имаше достатъчно яребици, но преди 2-3 години студът ги умори и сега не са много. Затова тези са добре дошли. Ло­шото е, че много лесно стават плячка на лисиците. Минала­та година само няколко часа, след като ги разселихме, една лисица вече ги бе надушила. С баща ми вечерта отидохме на мястото, където бяхме пуснали птиците, и той отстреля лисицата така, както беше захапала една яребица”, споде­ли 27-годишният ловджия. Точният стрелец е Румен Цекин, а Даниел е най-младият председател в сдружението на ло­вците в Дупнишки регион.

ЛРД-Есеница

В ловищата на ЛРД-Есеница към ЛРС-Вълчи дол бяха разселени 45 фазана в много добро състояние. Предвари­телно се прочистват районите от чакали и лисици, за да се даде спокойствие на дивеча. Председателят Петко Кер­чев заяви, че има подходящи местообитания – фазаните са пуснати край малка рекичка, където има трънкосливки за прикрития на птиците.

Всяка година дружинката разселва и по 20 – 30 яребици, които се осигуряват от сдружението. Вече наблюдават 4-5 много добри ята с по двайсетина и повече птици. Ловците са изградили четири хранилки с добро покритие отгоре, за да са предпазвани от хищници. „Увеличават се фазаните и яребиците от възпроизводството, като специално при яребиците няма яйца да остават неизлюпени, колкото броя има в гнездата, толкова малки се добиват“, категоричен е Петко Керчев.

ЛРС-Първомайско

750 яребици бяха разселени в ловните полета на ЛРД „Марица“ -Първомай. 500 от тях са платени от бюджета на дружеството, а останалите 250 са бонус по националната програма на НЛРС-СЛРБ. Яребиците са от дивечовото сто­панство във Враца към фирма „Сокол-БЛРС“. 18 от 24-те дружини в първомайската организация са равнинни и пти­ците бяха разселени там.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ