140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нови ловци обучават в Хасково

Златка МИХАЙЛОВА

46 кандидати да придобият правото на лов са се запи­сали в поредния курс, организиран от ловното сдружение в Хасково. Участниците са от различни селища в хасков­ски регион, а също така от Кърджали и Пловдив. Дамското присъствие този път е нулево.

Теоретичната част се води от дългогодишния препода­вател по горско и ловно стопанство инж. Николай Попов. Готови са и графиците за учебните стрелби, а след при­ключване на теоретичните и практическите занятия кур­систите ще се явят на изпит пред специално назначена комисия.

Сдружението набира и кандидати за предстоящия курс по подборен отстрел. Хасково разполага с отлична база за провеждане на курсове и други прояви, които могат да се ползват от съседни организации, информираха от сдру­жението..

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ