140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Пловдив

На 6 март се проведе отчетно-изборното общо събрание на ЛРС-Пловдив. От 147 делегати присъстваха 127 членове на дружините, като повече от час продължи отчетния доклад на председателя доц. д-р Васил Паница, в който бе направен обстоен анализ на успехите и предизвикателствата, които стоят пред пловдивските ловци. Особено внимание бе обърнато на състоянието на дивечовите запаси в ловностопанските райони на дружините, необходимостта от законови промени и изготвянето на Стратегия за управление на ловното стопанство в нашата страна.

Избран бе нов 17-членен управителен съвет, а за шести пореден мандат за председател бе преизбран доц. д-р Васил Паница.

Определени бяха и четиримата делегати на ЛРС-Пловдив за отчетно-изборното събрание на Националната организация на 23-24 юни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ