140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС „Руй“-Трън – Преизбраха Иван Искренов за председател

Ася АСЕНОВА
Иван Искренов бе преизбран за председател на ЛРС „Руй“-Трън на общото събрание на сдружението, провело се на 24 март. Прието бе увеличаване на встъпителния членски внос, който вече ще се равнява на 70 процента от минималната работна заплата.
Членството си в сдружението са подновили 978 души към 31.12.2016 г., отчете Искренов. Най-голяма по числен състав е дружинката в Долна Мелна – 102 души. Следват Забел – 88, Главановци – 84, Велиново 73 и др. Най-малобройни са дружинките в Ездимирци – 28 души и Глоговица – 32. В сдружението членуват 11 жени, от които 2 са на възраст над 65 г. Най-много са дамите в дружинката в с. Филиповци – 3.
Сдружението е стабилно във финансово отношение. Приходите за 2016 г. заедно с неизразходвания резерв възлизат на 68323.33 лв. Похарчени са 44122 лв. от тях и са спестени 24201 лв., които ще бъдат разпределени за ловностопански мероприятия през настоящата година.
Най-много средства са усвоили дружинките в Долна Мелна – 5000 лв., Филиповци – 4440 лв., Главановци – 4466 лв. и Велиново – 4060 лв. За нуждите на сдружението е закупен нов автомобил Нисан. Дружинките разширяват и създават нова материална база, за да подобрят условията за практикуване на любимия спорт. Управителният съвет през периода е провел 20 заседания, на които обстойно са разглеждани въпроси, пряко касаещи дейността на сдружението. Дивечът в района на ЛРС-Трън се подхранва основно с царевица – общо 90 644 кг, при план 46 200 кг. Всичко това е довело до много добри резултати в следните направления:
– отстреляния дивеч по дружинки;
– нивото на организация и дисциплина по време на лов на дива свиня;
– реалната популация на отделните видове дивеч;
– стрелковите умения на ловците.

                      ПОСТИЖЕНИЯ В ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА

В сдружението са отстреляни общо 150 бр. дива свиня, което е с 10 бр. повече в сравнение с предишната година. Изключителен резултат са постигнали ловците от  Лева Река с отстреляни 24 бр., следвани от  Долна Мелна – 20 бр.,  Филиповци – 15 бр. и Вукан – 15 бр.
Общо за сдружението са направени 766 ловни излета. Разселените през последната година фазани на няколко места в Трънско, въпреки тежката зима, са показали впечатляваща устойчивост. Отстреляните пъдпъдъци са 1279, а гривяците – 1081 бр.
В сдружението през изтеклата година са отстреляни 6 вълка, 12 чакала, 84 лисици и др. При чакалите лидер е Неделковската група от с. Филиповци. При лисиците отново начело е дружинката във Филиповци. За съжаление не остана ловен район без чакал. Без ясна и целенасочена държавна политика за редуциране числеността на вида, видими резултати няма да се получат, апелира Искренов. Според него заплащането на отстреляните чакали би имало огромен ефект най-вече защото това ще доведе до оцеляването на много други животински видове.
Риболовна дейност се поддържа с контрол върху реките на територията на сдружението. Провеждат се акции по зарибяване и се обучават деца в тънкостите на въдичарството. През изтеклия мандат на председателя всяка година са организирани риболовни училища с деца от Трън, а незабравими остават състезанията на язовира в Ярловци. Превърнати в традиция са състезанията за най-добра детска рисунка с ловна, риболовна или екологична тематика. Община Трън, на територията на която са разположени ловностопанските райони, стопанисвани от сдружението, са обособени по поречията на реките Ябланица, Ерма, Вуканщица, Мелънска, Пенкьовска и др.

Разнообразните теренни форми и наличието на множество водоизточници, редуването на горски масиви, тучни поляни и обработваеми площи са предпоставка за наличието на много видове дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ