140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Открити са 3 загинали царски орела

При мониторинг на БДЗП са открити 3 загинали царски орела. Състоянието на телата на загиналите птици не позволява да се определи със сигурност причината за смъртта им, но се предполага, че тя се дължи на токов удар при опит да кацнат върху стълбовете на електроразпределителната мрежа. 

Два от мъртвите царски орли са открити в района на защитена зона „Каменски баир“. Единият от тях е възрастен, другият – в четвърто преходно оперение. Третата птица, също в преходно оперение, е намерена в района на една от гнездящите двойки царски орли по долината на р. Тунджа. Две от птиците бяха открити през септември и ноември 2016 г., а третата – на 23 февруари 2017 г. от екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), осъществяващи специализирано проучване, целящо да се определят най-рисковите електропроводи в районите, които са от критична важност за опазването на царския орел в България. 

Резултатите от проучванията и сателитното проследяване на царските орли от България показват, че до  80% от младите и значителен процент от възрастните птици загиват от токови удари. 

С цел опазване популацията на световно застрашения царски орел и намаляване на смъртните случаи, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа,  “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД в партньорство с БДЗП реализира проекта „Живот за царския орел“, съфинансиран от програма LIFE + на Европейския съюз.

До момента по проекта са обезопасени 476 рискови електрически стълба на територията на Община Сливен, а 15 км въздушен електропровод с „голи“ проводници в района на Харманли е заменен с т. нар. ПАС система с изцяло изолирани проводници. Най-мащабната дейност на проекта включва пълното премахване на надземните електропроводи в едни от най-важните за царския орел райони в Натура 2000 зона „Сакар“ и замяната им с подземен кабел. През 2016г. на територията на община Тополовград са положени 43 км подземни кабелни линии и предстои премахването на въздушните електропроводи, с което изцяло ще бъде елиминирана опасността за птиците.

 

Източник: Българско дружество за защита на птиците

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ