140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Подготвят уникално изследване на рибата в Черно море

 

Предстои мащабно изследване на рибните ресурси в Черно море и то по цялата му акватория. Нещо, което не е правено досега и се очаква да започне през следващата година. Решението вече е взето в ЕС, осигурено е и финансирането, съобщи за в. „Черно море” доц. д-р Виолин Райков, ихтиолог, морски еколог в Института по океанология.

Ще бъдат изследвани всички видове риба, като се започне с дънни, а след това и с пелагични изследвания. Досегашните бяха на парче – ние за нашите води, румънците за техните, Турция изпълнява по някой друг свой проект и това е всичко, което се правеше. А рибите в Черно море са мигриращи видове и за да се установи състоянието и развитието на всеки от тях, трябва да се покрие цялата територия на морето, обясни доц. Райков. Така че в момента изобщо не може да се говори за ефективно управление на рибните ресурси в Черно море, което се опитва да прави Европейската комисия чрез своята генерална дирекция по морско дело и рибарство.

В общността членуват само България и Румъния, на които се пада малък процент от риболова. Какъв е делът на Русия, е трудно да се каже заради информационното затъмнение, но всеизвестно е, че на Турция се падат над 80 % от улова. Нейният черноморски бряг е най-дълъг и обхваща 1200 км, а риболовният й флот е много по-голям от този на България, Румъния, Украйна и Русия взети заедно.

Средства за мащабното изследване дава не само Европейският съюз, а и ФАО (Организацията по прехрана и земеделие към ООН). Нещо много важно в този случай – след като ще се прави такова мащабно изследване, логично е в него да бъдат включени не само страните членки на ЕС, а и всички останали от района на Черно море. Да поясним, че Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFСМ) е специализирана комисия към ФАО (респективно ООН) и неин член е Турция, а Украйна, Русия и Грузия подкрепят нейната дейност. GFСМ e регионална структура за управление на рибарството, която има за цел да насърчи развитието, опазването, рационалното управление и оптималното използване на живите морски ресурси, а така също и устойчивото развитие на аквакултурата в Средиземно и Черно море.

Сега идеята е методиката на цялото изследване да бъде еднаква и така вече наистина ще може да бъде създадена ефективно работеща организация за управление на рибните ресурси в Черно море, категоричен е доц. Райков. Освен Института по океанология, с научноизследователски кораби разполагат и Румъния, и Турция. Ние имаме реален капацитет за водещо участие в реализирането на програмата. За да се получи пълна информация за видовете риби, ще трябва да бъде използван целият научен ресурс на черноморските държави. Участниците ще бъдат разпределени в различните групи. Изследванията ще обхванат на части западната акватория, южната, също източната и северната. Накрая цялата информация ще бъде събрана и представена на научен съвет за анализ, което вече ще бъде с много по-голяма стойност от всички досега.

Наред със сериите изследователски експедиции ще има и обучителни курсове, насочени към рибарите, ще има отделно и за учените. Това ще осигури надграждане на капацитета, защото идеята е да бъдат включени и контролът на риболова, воденето на статистиката и всичко останало, от което има нужда. Тоест, ресурсите ще бъдат насочвани и към слабите звена, обясни доц. Райков.

Подготовката на изследването за цялото Черно море вече започва, за да бъдем напълно подготвени както организационно, така и ресурсно за старта, който се очаква да бъде през 2018 г. Добрата новина е, че има решение централният координационен център да е в България, в Бургас, където се намира седалището на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

chernomore.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ