140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Пролетното разселване`2017 е в ход

Павлина ПАВЛОВА

Започна пролетното разселване на фермено произведени птици за 2017 г. От дивечовъдните стопанства в Сливен, Враца и Русе, които са към фирма „Сокол- БЛРС” с управител инж. Борислав Бечев, в периода от 1 до 10 март ще излязат 16 650 пернати на 270-дневна възраст. От тях фазаните са 6980, яребици – 9340, кеклици – 330. От статистиката на брой­ките по видове е видно, че яребицата и тази година води първенството в разселването, след нея следва фазанът. За съжаление кекликът, тази атрактивна ловна птица, явно недооценена или нерентабилна , изостава в класацията.

Трийсет и едно са ловно-рибарските сдружения, в които ще бъдат раз­селени закупените птици, като предварително са разпределени по дружи­ни. Традиционно първенец в пролетното разселване е ЛРС-Пловдив, то е закупило 2200 птици, от тях 1700 яребици и 1500 фазана. Следват сдру­женията във Враца – 750 фазана; Монтана – 705 фазана; Дупница – 690 яребици; Русе – 675 фазана; София-север – 550 яребици; Първомай – 750 яребици; Пазарджик – 600 яребици, и т.н.

Статистиката сочи, че през миналата 2016 г. са разселени 13 833 диве­чови птици, сравнени с тазгодишната бройка от 16 650, разликата подсказ­ва афинитета на ловно-рибарските сдружения към пролетното разселва­не и установения реализиран резултат.

Четете повече в бр. 10 на в. “Наслука” (8-14 март)

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ