НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Разселиха 1700 яребици в Пловдивско

1700 270-дневни яребици бяха разселени днес на територията на ЛРС-Пловдив. Птиците бяха докарани край с. Труд със специализиран превоз от производственото стопанство в Сливен и бяха разпределени между дружинките под надзора на Катя Докторова, управител на ловно-рибарското сдружение. Докторова каза няколко думи по повода специално за „Дивото”:

 

Г-жо Докторова, повече или по-малко яребици разселвате в сравнение с миналата година?

Колкото миналата година, няма разлика.

Как ще бъдат разпределени между дружинките?

Приблизително поравно, на някои малко повече, но това е според средствата в дружинката, големината на ловностопанския район и т.н.

Пролетното или есенното разселване предпочитате и защо?

Пролетното, разбира се, защото има ефект. От 5-6 години разселваме пролетно, имаме яребици и фазани вече. Какъв е ефектът да се пуснат яребиците непосредствено преди откриването на ловния сезон? Ние ги пускахме през юли,  а през август се открива ловният сезон, няма време да се адаптират. Преди 2 години, когато ни раздаваха яребиците на пролетното разселване в Труд, изпуснахме при раздаването яребици. Дивите веднага дойдоха при питомните и се събраха. Сега е времето да се съберат едните с другите.

 

Цялото интервю в бр. 11 на в. “Наслука” на 15 март

 

Симеон Стефанов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ