140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Секат гори заради строителството на АМ “Струма”

Във връзка с изграждането на лот 3.1 от автомагистрала „Струма“ в землището на село Мощанец, „Държавно горско стопанство Благоевград” – подразделение на ЮЗДП, извършва регламентирана сеч в горски територии. Целта е да бъде освободен от дървесна растителност терена, върху който ще минава магистралата в участъка Благоевград-Крупник. Очаква се обектите, в които се извършва добив на дървесина, да бъдат усвоени до края на месец май т.г.

Трасето на магистралата преминава освен през държавни и през немалка част общински и частни горски имоти, което налага и тяхното почистване от страна на собствениците им.

 

Източник: Blagoevgrad.eu

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ