140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Стрепет и други редки птици в Бургаско

Изключително редкият за България вид – стрепет, наричан още малка дропла, беше наблюдаван на 9-ти март в района на язовир „Мандра“ от Михаил Илиев и Георги Герджиков от БДЗП. Това е едно от малкото наблюдения на вида в района на Бургаските езера през последните години.

В България видът се е срещал до 60-те години на миналия век, като последно гнездене е регистрирано през 1975 г. След изчезването му като гнездящ в страната вид, той остава само рядък посетител през зимния период, като птиците, които идват у нас, са вероятно от Украйна. От XIX век насам видът и изчезнал като гнездящ от общо 11 европейски държави, а най-значима в Европа е популацията на Иберийския п-в. Видът обитава главно степни местообитания, но може да се приспособи и към нискоинтензивни обработваеми площи и пасища. Сред основните причини за намаляването му е унищожаването и фрагментирането на местообитанията му, както и използването на пестициди, сблъсъкът с електропроводи, ветрогенератори и незаконен лов.

В Защитена местност „Пода“ са наблюдавани и пет розови фламинги – друг рядък гост у нас, като в момента могат да бъдат видени директно от Природозащитния център  на сравнително близка дистанция.   

В язовир Мандра пък бяха наблюдавани едни от първите за пролетния миграционен сезон розови пеликани – 20 индивида. Пеликаните бяха в компанията на стотина големи корморана и активно ловуваха.

 

Източник: Българско дружество за защита на птиците

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ