140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Успешен сезон за ЛРС-Кубрат

Два пъти по-голям е отстрелът на диви свине през изминалия ловен сезон в ЛРС “Сокол”-Кубрат. Ловците от Лудогорието са отстреляли 84 броя, като голяма част от тях са с глигани с добри трофеи. По линията на организирания ловен туризъм в ловищата на дружинките са отстреляни три благородни елена от чуждестранни ловци с високи трофеи. По време на ловните излети за фазани слуката е много добра – паднали са 330 птици, като най-вече това са мъжки екземпляри, а се запазват женските, за да има популация и през следващите години. Отчетът сочи, че са отстреляни и 140 диви патици, 350 гривеци, 2500 гургулици и 3800 пъдпъдъци. 

С най-високи  резултати при дивите свине е дружинката в село Горичево с председател Пламен Ангелов. Добър отстрел има и при вредния дивеч, като са убити 94 чакала и 110 лисици. Тук се отличават ловците от дружинките в град Кубрат и селата Горичево и Медовене. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ